Mariola Travel - Cudne Manowce

Gwarancja Turystyczna

 

Gwarancja turystyczna zapewnia wymagane przez prawo zabezpieczenie dla podróżnych na wypadek niewypłacalności firmy.

 

Gwarancja turystyczna zapewnia: 

 

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu

 

  • pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana

 

  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadająca części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osoby, które działają w jego imieniu.

786 816 745

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Mariola Travel